Pri prvom všetrení je nutné doniesť
výmenný lístok od obvodného lekára.

 

Je to nutné, aj pre pacientov, ktorí už sú v dispenzarizácii a prichádzajú 1x na vyšetrenie do ambulancie v Poliklinike Karlova Ves.

V ambulancii pacientov OBJEDNÁVAME!

 

Lion – Med s.r.o. / Angiologická & interná ambulancia

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava I. poschodie, č. dv. 103 a 104

Mobil

+421 905 827 222

Pevná linka

+421 2 60 26 42 40

E-mail

ambulancia@lionmed.sk