banner-alt

Ambulancia

je zameraná na poskytovanie liečebnej a preventívnej starostlivosti v odbore interná medicína a angiológia.

icon-set-a

Komplexná starostlivosť o pacienta

Poskytneme Vám celkový prehľad o Vašom zdravotnom stave

icon-set-b

Vyšetrenie

Pacientov objednávame cez

+ e-mail
+ telefonicky v časoch:
Pondelok, Štvrtok, Piatok
od 09:00 hod. do 13:00 hod.
+ osobne

K 1.vyšetreniu nutný odosielajúci lístok od obvodného lekára a zdravotná dokumentácia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie.

V ambulancii pacientov OBJEDNÁVAME!

Starostlivosť

INTERNÉ

V rámci interného vyšetrenia sú realizované:

+ základné interné vyšetrenie
+ odbery
+ EKG vyšetrenie
+ TK – Holter

ANGIOLÓGIA

V rámci angiologického vyšetrenia sú realizované:

+ základné angiologické vyšetrenie
+ color/duplexná sonografia ciev (CDUS)
+ ABI

VYŠETRENIE

Vyšetrenia prebiehajú na sonografickom prístroji PHILIPS Afinity 50

+ celotelový stacionárny farebný diagnostický ultrazvukový prístroj
+ plnodigitálny systém s najnovšou architektúrou
+ s B-módom, M-módom, farebným dopplerom
+ CFA, CFA s rozlíšením smeru
+ PW dopplerom a CW dopplerom

Fotogaléria

Fotogaléria

Ordinačné hodiny

PONDELOK 07:30 – 12:30 13:00 – 15:00
UTOROK 07:30 – 12:30 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00 (administratíva)
STREDA 12:30 – 17:30
ŠTVRTOK 07:30 – 12:30 13:00 – 14:00
PIATOK 07:30 – 13:00

Vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!
Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

poistovna-01
poistovna-02
poistovna-03

Lekári

personal-a

LEKÁR

MUDr. Ľubomíra Javorčíková

angiológ – internista
lekar@lionmed.sk

personal-b

LEKÁR

MUDr. Jaroslava Richterová

internista
lekar@lionmed.sk

personal-c

ZDRAVOTNÁ SESTRA

Filip Machala

Interná medicína

Základný popis

je vnútorné lekárstvo – odbor humánnej medicíny, v ktorom sa uskutočňuje prevencia, poznávanie a liečenie vnútorných chorôb, čiže ochorení vnútorných orgánov.

(odborný lekár pre vnútorné lekárstvo je internista).
Zdroj:sk.wikipedia.org

Interná ambulancia

Interná ambulancia polikliniky je významnou súčasťou v systéme poskytovania liečebnopreventívnej starostlivosti vo všeobecnom vnútornom lekárstve. Interná medicína tvorí ešte spoločný kmeň pre ďalšie nadstavbové odbory a pre rad iných klinických odborov.

Je to najmä alergológia a klinická imunológia, dorastové lekárstvo, geriatria, klinická genetika, infektológia, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, psychosomatická medicína, telovýchovné lekárstvo.

Choroby, ktoré dokáže interný lekár odhaliť

a predísť ich rozšíreniu:

Kolaps, Intoxikácie, Delírium tremens, Kóma, Srdcové zlyhanie, Arterioskleróza; Ateroskleróza, Hypertenzná choroba, Angina pectoris, Ischemická choroba srdca, Srdcové arytmie, Pľúcna tromboembólia (PTE), Astma bronchiale, Bronchitída, Pneumónia, Vredová choroba, Apendicitída, Žlčové kamene, Cholelithiasis, Pankreatitída, Gastritída, Hepatitída, Hepatopatia, Cirhóza, Nechutenstvo, Hypoacidita, Achlorhydria, Achýlia, Hemoroidy, Zlatá žila, Diabetes mellitus, Tromboembolická choroba, Šok, Pruritus ani, Mykózy celkové, Polymyalgia reumatica, Artritída dnavá, Borelióza, AIDS, Candidóza, Polyneuropatia, Hypertenzná kríza, Hypertenzná encefalopatia a i.

Angiológia

Základný popis

je náuka o cievach, ich stavbe, funkcii, poškodení a liečení (gr.)

(náuka o žilách – ebológia, o miazgových cievach – lymfológia).
Zdroj:sk.wikipedia.org

História angiológie

Počiatky vlastnej angiológie sa datujú do začiatku tohoto storočia.Za zakladateľa svetovej angiológie je považovaný Thomas Lewis, nemeckej angiológie Max Ratschow.

I keď prevaha náplne tkvie vo vnútornom lekárstve, angiológia je dodnes interdisciplinárna, tj. patrí tiež k angiochirurgii, röntgenológii, dermatológii a ďaľším. Vo vedeckovýzkumnej sfére sa okrem spomínaných špecializácií podielajú aj imunológovia, biochemici, histochemici a iní.

Súčasnosť angiológie

V súčasnej dobe ide o pomerne rozsiahly multidisciplinárny odbor s doménou v internej medicíne.

Cievne ochorenia majú negatívny dopad na celú populáciu, pretože ochorenia tepien majú najväčší podiel na mortalite pacientov a ochorenia žíl na pracovnej neschopnosti a invalidite obyvateľstva.Preto boj proti týmto ochoreniam, ako i prevencia, tak aj terapia, by mali byť dôležitou úlohou zdravotníctva.

Choroby, ktoré dokáže interný lekár odhaliť

a predísť ich rozšíreniu:

Kolaps, Intoxikácie, Delírium tremens, Kóma, Srdcové zlyhanie, Arterioskleróza; Ateroskleróza, Hypertenzná choroba, Angina pectoris, Ischemická choroba srdca, Srdcové arytmie, Pľúcna tromboembólia (PTE),
Astma bronchiale, Bronchitída, Pneumónia, Vredová choroba, Apendicitída, Žlčové kamene, Cholelithiasis, Pankreatitída, Gastritída, Hepatitída, Hepatopatia, Cirhóza, Nechutenstvo, Hypoacidita, Achlorhydria, Hemoroidy, Zlatá žila,Ischemická choroba dolných končatín, Ischemická choroba horných končatín, Chronická venózna insu cincia, Varixy dolných končatín, Chronický lymfedém, Mediocalcinóza ciev, Aneuryzmy, Diabetes mellitus, Tromboembolická choroba, Šok, Pruritus ani, Mykózy celkové, Polymyalgia reumatica, Artritída dnavá, Borelióza, AIDS, Candidóza, Polyneuropatia, Hypertenzná kríza, Hypertenzná encefalopatia, Vaskulitídy a i.

Kontakt

ADRESA

Angiologická a interná ambulancia
Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava
I. poschodie č. dv. 103 a 104

TELEFÓN

+421 905 827 222
+421 2 60 26 42 40

E-MAIL

ambulancia@lionmed.sk

lekar@lionmed.sk